Tidigare släktmöten

  • Släktmötet i Växjö 27-28 augusti 2022
    Från styrelsens håll upplevde vi mötet som mycket lyckat och att en avspänd, trivsam atmosfär vilade över dagarna vid den vackra Växjösjön i centrala staden, se programmet nedan. Genom föredragen under rubriken Aschanare berättar förmedlade Magnus Ringborg intressanta beskrivningar av familjeterapi och konst, Gudrun Hyltén-Cavallius om familjen Aschan i Eksjö, Oskar Bransell om vikingar, Tesi… Läs mer: Släktmötet i Växjö 27-28 augusti 2022
  • Släktträff 24-25 augusti 2019
    Senaste släktmöte ägde rum den 24 – 25 augusti 2019 på Medevi Brunn i Östergötland. Redan på medeltiden var Medevi en offerkälla. Vattnet kunde bota ofruktsamma kvinnor, underlivsproblem och ögonsjukdomar. Den 25 juli 1678 var Urban Hjärne färdig med sin analys. Han hade hittat en hälsobrunn till hovet och hit kom naturligtvis medicine doktor Johan… Läs mer: Släktträff 24-25 augusti 2019
  • Vi planerar för ny släktträff i augusti 2019
    Senaste släktmötet hölls i Eksjö, den 19-21 augusti 2016. Klicka här för mer information!

[subpages]

Dela