Hedersmedlemmar 2020

Styrelsen för Släktföreningen Aschan har vid styrelsemöte den 23 augusti 2020 beslutat om möjligheten att utse hedersmedlemmar. Hedersmedlemskap kan då vederfaras medlem i föreningen som genom synnerliga förtjänster bidragit till föreningens verksamhet i enlighet med föreningens syfte och ändamål. Vid styrelsemöte den 15 november 2020 har styrelsen beslutat att följande två föreningsmedlemmar kallas till hedersmedlemmar.

Anne Lindhagen

Genom oförtröttligt arbete i närmare ett halvsekel i Släktföreningen bidragit med hängiven inspiration och energi i styrelsens arbete, varibland – genomfört djupstudier i släktens historia och förgreningar, brevsamlingar och porträttarkiv, publicerat släktforskning över äldre och nyupptäckta grenar av släkten, såväl som ingifta i aschanska och andra släkter, därjämte verksamt bidragit att förgylla släktens samtliga släktmöten.

Lars-Gunnar Rahm

Genom osvikligt ledarskap under tre perioder av styrelsens arbete påtagligt förnyat, vidgat och vitaliserat föreningens verksamhet, varibland – upprättat en fast punkt för aschanska arkiv vid Linköpings landsbiblioteks handskriftsavdelning, upprättat och förkovrat släktföreningens hemsida, ökat kunskap och utblick över befryndade släkter genom att ställa till förfogande digitaliserad söktjänst, låtit arrangera Aschanmusiken så att den åter klingar för vår släkt, därjämte framgångsrikt lett minnesvärda släktmöten i Loka, Eksjö och Medevi.

Dela