Information och kontaktuppgifter

Allmän information om släktfonden

Ryttmästare J.L. Aschans släktfond är en fond som verkar för att vårda släkten Aschans släktgravar och andra minnesmärken, främst i Småland och Östergötland, samt för att öka intresset för släkthistoria och personhistoria. Dessutom delar den ut stipendier årligen för att främja ungdomars utbildning och uppfostran. Intressenter i släktfonden är avkomlingar från ryttmästaren Johan Lorentz Aschan (1804-1868).

Kontaktinformation till släktfondens styrelse:

Ordförande:
Wilhelm Aschan
Tel: +46 0725 73 1212
e-mail: wilhelm@ullalva.se

Kassör:
Cecilia Aschan Bergenheim
Tel: 0708-301748
e-mail: cecilia.bergenheim55@gmail.com  

Sekreterare:
Adam Lindhagen
Tel: 0047-45240545
e-mail: adam.lindhagen@gmail.com

Dela