Nils Aschan

Nils Aschan (1871-1966) var son till Eva Hyltén-Cavallius och Carl Nilson Mathias Aschan. Nils blev jurist och verkade bland annat i Örebro och Skåne. 1903 gifte han sig med Elsa Djurklou och de fick sonen Carl 1906, läs mera om Carl under egna rubriker här på sidan. När Carl var 15 år skildes föräldrarna, Elsa flyttade till England och Nils gifte om sig med grevinnan Anna Piper. Han har nedtecknat hågkomster i boken ”Släktminnen” från 1941. På bilden ser vi en hälsning från Nils Aschan till Nils Hyltén-Cavallius i samband med Hyltén-Cavallius släktmöte sommaren 1957. Vi tackar Gunnar Hyltén-Cavallius, son till Nils, för bidraget!

Dela