Scholarship terms

Stipendieverksamhet

Släktfonden delar årligen ut ett antal stipendier till yngre personer som är intressenter i Ryttmästare J.L. Aschans släktfond eller på annat vis kan dokumentera att de är ättlingar till Ryttmästare J.L. Aschan. Stipendiernas storleksordning är normalt 10-15 000 kr och är inte att betrakta som studiemedel utan avser att främja ungdomars utveckling och/eller berika studier genom t.ex. resor, särskilda kurser eller andra utvecklande verksamheter. Det är också möjligt att söka stipendium för projekt som bidrar till ökad kunskap om släkten Aschan eller till andra kulturella ändamål. Sökande under 25 år har företräde framför äldre. Stipendierna utlyses i maj och sista ansökningsdatum brukar vara i början av augusti. Ansökan skall innehålla personuppgifter, uppgifter om släktskap med donator samt en tydlig beskrivning av ändamålet för stipendiet. Besked om tilldelat stipendium brukar ges i början av september. Efter avslutat projekt eller resa förväntas stipendiaten utan dröjsmål inkomma med en rapport om hur stipendiet använts. Inkomna stipendiatrapporter publiceras på Släktföreningens hemsida. Stipendiater som inte inkommer med rapport kommer inte att beaktas för ytterligare stipendier.

Förfrågningar om Släktfondens stipendieverksamhet kan ställas till fondens ordförande Wilhelm Aschan per mail wilhelm@ullalva.se eller telefon 0703-940935.

 

Dela