Julbrev 2023

Vi hälsar alla släktmedlemmar och fränder en God Jul och ett Gott Nytt År!
Hemsidan, föreningens ”nav”, har med stöd av släktfonden uppdaterats med en ny layout för att underlätta sökandet på sidan www.aschan.info. Gå gärna in och titta på platsbeskrivningar av intresse för släkten samt allt annat som ligger på sidan. ”Personer” kommer att kompletteras succesivt, likaledes ”Minnen och blandat”. Under ”Aktuellt” kommer utöver aviseringar angående släktmöte m.m. successivt påannonseringar när nytt material publiceras på hemsidan. Det blir då lätt att följa flödet med uppdateringar och uppladdningar som görs. Släktfondens information har behållits intakt till rubriker och innehåll. Facebookgruppen Aschanska Släktföreningen har i dagsläget 34 medlemmar! Om ni har facebook, gå gärna in och gilla samt följ sidan!

En del av hemsidan hör till Släktfonden som delar ut stipendier till ungdomars utveckling och
andra ändamål till gagn för släkten. Läs mera under rubriken på www.aschan.info.
Funderingar på platsen för nästa släktmöte, sommaren 2025, är igång. En idé som har kommit upp är Rimforsa strand, 35 km söder om Linköping, www.rimforsastrand.se. Detta är ett stenkast från släkten Aschans ursprung och Per i Askas hemtrakter som föreningen besökte för ca 30 år sedan.

Dags igen? Synpunkter eller andra förslag mottages tacksamt, skriv gärna till vår sekreterare,
fornander.elisabet@gmail.com.

Många julhälsningar från styrelsen!

Dela