Stadgar för stiftelsen Ryttmästare J. L. Aschans släktfond.

#1 Fondens ändamål: att verka för lokal- och personhistoriska studier, hembygdsvård, miljö- och kulturell verksamhet, i första hand avseende orter i Småland och Östergötland, sålunda:a) prydande av kyrkor, vård av kyrkoinventarier, konst- och bruksföremål, kyrkogårdar, gravar, minnesmärken,  – även inventering av äldre kulturhistoriska gravstenar. b) genom ekonomiskt stöd öka intresset för historia och personhistoria., studier …

Stadgar för stiftelsen Ryttmästare J. L. Aschans släktfond. Läs mer »