Kontakt

Ordförande
Willand Ringborg
Bockkärrs gård 1
615 94 Valdemarsvik
070 – 231 07 26

Föreningen har under 2011 bytt banker och har nu sitt enda bankkonto hos Handelsbanken. Bankgironumret är 820-7169 och det är dit medlemsavgifter och ev. andra avgifter betalas.

Skriv till Ordförande
Skriv till Webmaster

Styrelsen som valdes i Medevi 2019 består av: Ulrika Aschan, Gunilla Bergenheim (deltar inte i styrelsearbetet), Elisabet Fornander (sekreterare), Anne Lindhagen, Willand Ringborg (ordförande), Åsa Risveden och Claes Westling (kassör, tillika vice ordförande enligt styrelsebeslut 2020).

Dela