Alltid Aktuellt

Släktmöte 27-28 augusti 2022 i Växjö

Släktmötet avhålls denna gång i centrala Växjö och planeras över lördag kl 13 till söndag kl 12. Denna gång gör vi inte någon komplett konferensbokning med hotell utan övernattning bokas av var och en. Däremot har vi naturligtvis ett gemensamt program inklusive släktmiddag. Programmet preliminärt är: Lördag kl 13-17. Aschanare berättar, kl 18 Eventuell Aschankonsert med bl a ovannämnda kompositioner, kl 19 Släktmiddag.
Söndag kl 9-12, Aschanare berättar, Nyheter om hemsidan, Stämmoförhandlingar, Orientering om ”Aschanplatser” att besöka i Växjö omgivningar.

 Förslag från släktens medlemmar till anföranden under mötet, andra programinslag etc välkomnas, vänligen kontakta styrelsemedlemmarna anne.lindhagen@gmail.com eller elisabet.fornander@gmail.com. Förslag till val av styrelse och andra funktionärer meddelas valberedningen, Malin Stiernstedt och Björn Aschan. I inbjudan med kallelse, som planeras sändas ut i april, kommer också att anges förslag på boende i skalan vandrarhem till stjärnhotell samt  förslag på utflykter före eller efter konferensen.

Dela