Information och kontaktuppgifter

Allmän information om släktfonden

Ryttmästare J.L. Aschans släktfond är en fond som verkar för att vårda släkten Aschans släktgravar och andra minnesmärken, främst i Småland och Östergötland, samt för att öka intresset för släkthistoria och personhistoria. Dessutom delar den ut stipendier årligen för att främja ungdomars utbildning och uppfostran. Intressenter i släktfonden är avkomlingar från ryttmästaren Johan Lorentz Aschan (1804-1868).

Kontaktinformation till släktfondens styrelse:

Ordförande:
Wilhelm Aschan
Tel: 0703-940935
e-mail: wilhelm@ullalva.se

Kassör:
Cecilia Bergenheim Aschan
Tel: 0708-301748
e-mail: aschan.bergenheim@telia.com

Sekreterare:
Adam Lindhagen
Tel: 0047-45240545
e-mail: adam.lindhagen@gmail.com

 

En kommentar till Information och kontaktuppgifter

  1. Pingback: Melanie Glastrong