Historia

Släkten Aschan räknar sina rötter till landbofogden, Per Bengtsson, kallad Per i Aska, efter sitt boställe i Aska by, Tjärstads socken i Kinda härad i Östergötland ca 70 km söder om Linköping. Per i Aska avled i början 1650-talet och efterlämnade två söner Johan, född 1643, och Bengt, född 1648. Bröderna gick i skola i Linköping och studerade till präster i Uppsala. De antog som präster släktnamnet Aschanius (från Aska) efter födelseorten. Det var brukligt på den tiden att präster lade till en latinändelse i namnet, vanligen -ius, för att markera sitt yrke. Släkter som Cavallius och Fallenius är exempel på andra släkter som har präster i släkten och som har släktband med denna släkt Aschan.

Den yngste sonen Bengt, död 1692, blev komminister i Horn och Hycklinge i södra Östergötland. Han efterlämnade släktingar men denna gren anses utslocknad i mitten av 1800-talet. Den äldste sonen Johan blev, efter att ha varit regementspastor vid Östgöta infanteri, kyrkoherde i Rogslösa vid foten av Omberg i västra Östergötland fram till sin död 1707. Alla nu levande Aschan-ättlingar, tillhörande denna släkt, kan räkna sina rötter till honom och hans maka Beata Jönsdotter.

Det är sannolikt så att alla som heter Aschan i Sverige på ett eller annat sätt är släkt med Per i Aska och hans ättlingar. Det är med nuvarande forskningsläge inte helt klarlagt hur, men arbete pågår. Släktingar finns också i Storbritannien och USA.

I Finland finns också två Aschan-släkter. Båda släkterna synes ha uppstått i östra Finland inom triangeln St. Michel – Viborg – Borgå under första delen av 1600-talet. Det är oklart hur dessa släktnamn uppstod i Finland. Med nuvarande kunskaper kan man i varje fall inte utesluta att det finns en historisk möjlighet till samband med den svenska släkten Aschan (Per i Aska) även om detta inte framstår som mest sannolikt. Släktföreningen Aschan har sedan många år kontakter med den finska Aschan-släkt som utvecklats i den finlandssvenska kulturen.

Namnet Aschan förekommer i Norge, Danmark och Österrike. Om dessa har släktband till Sverige är för närvarande inte känt. Det finns släktingar som ”försvann” ut i Europa på 1800-talet.

Det är en historisk utmaning för oss alla med namnet Aschan, som efternamn eller i blodsbanden, att forska vidare i våra rötter. Kanske kan vi finna några nu saknade historiska länkar som knyter oss närmare varandra.

Mer om aschanare

Dela